Drevprov 

                  

DREVPROV

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

 

Drevprovskommittéen

 

Vi vill bara uppmärksamma att man kan kvalicera sin hund till Drev Sm under hela provsäsongen, som är 1/10-31/1.   

 

Efterlysning

Om det finns någon av vår medlemmar som är intresserade att utbilda sig till viltspårsdomare eller drevprovsdomare. Så kan ni ta kontakt med respektive kommité.

Ni behövs!!

 

Drevprov

 

HS beslutade att protokollen är fastställda först när de publiceras på hemsidan. Detta kan medföra att ekipagen får vänta på sina protokoll, vilket tydligt ska framgå i samband med start

 

Särskilt drevprov 2021:

1/10-31/12 2022

Anmälning är 7 dagar före start. Sista anmälan är 10/12 2022             

Startavgift 250 kr + 400 i domararvode + ev reseersättning 

 

ANMÄLNINGSAVGIFTEN SKALL BETALAS SAMTIDIGT SOM ANMÄLAN SKICKAS IN.

                      

 

 

Särskilt drevprov 2022:

1/1-31/1 2023 anmälan 7 dagar före start dock senast 10 januari 2023

 

ANMÄLNINGSAVGIFTEN SKALL BETALAS SAMTIDIGT SOM ANMÄLAN SKICKAS IN.

 

 

 

Anmälan skickas till: 

Anetthe Nilsson

Bollareslättsvägen 28

511 92 Örby

nordmarkenhunters@hotmail.com

tel. 0706-993943

 

Info och frågor hänvisas till Gunilla Knez 0303-92360

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 250 kr.

Domarersättning på 400kr och reseersättning tillkommer.

 

 

BANK: SPARBANKEN SJUHÄRAD AB

IBAN: SE 59 8000 0803 2500 4350 0594

BIC: SWEDSESS

 

SWISH: 123 693 62 31

 

Ordinarie drevprov

 

Hajomsprovet 1: 

 ---- 2022. Sista anmälan --- 2022           

 

 

 

 

Hajomsprovet 2:

----- 2023 Sista anmälan ----         

 

 

Anmälan och information:

Gunilla Knez

Tallvägen 1

442 50 Ytterby

 

knez.gunilla@telia.com

0303-92360 el 0706-736700

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 250 kr.

Domarersättning på 400kr och reseersättning tillkommer.

          

Vid anmälan via mail...

Har ni inte fått svar efter 3 dagar var vänlig och anmäl igen!

Betalning görs till Västsvenska Taxklubbens Bg304-4443 för inbetalning av anmälningsavgift till Vsvtk´s drevprov.

 

För att underlätta kassörens arbete, ber vi er att vid inbetalning tydligt skriva vilket prov ni anmäler er till samt namn på hund och ägare.

Det är ofta flera aktiviteter samtidigt där anmälningsavgiften är densamma.

Kan kassören tydligt se vad anmälan gäller så går dennes arbete så mycket lättare.

OBS!!

Om hunden är chippmärkt skall ägaren ha med sig egen scanner / avläsare till provstart.