Drevprov 

                  

DREVPROV

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

 

Drevprovskommittéen

 

Vi vill bara uppmärksamma att man kan kvalicera sin hund till Drev Sm under hela provsäsongen, som är 1/10-31/1.   

 

Efterlysning

Om det finns någon av vår medlemmar som är intresserade att utbilda sig till viltspårsdomare eller drevprovsdomare. Så kan ni ta kontakt med respektive kommité.

Ni behövs!!

 

Särskilt drevprov

 

1/10-31/12 2019

OBS!! Anmälan 7 dagar före start dock sista anmälningsdag är 10 december 2019

 

Särskilt drevprov 2019:

1/1-31/1 2019 anmälan 7 dagar före start dock senast 10 januari 2020

 

 

Anmälan skickas till: 

Stig Löfgren

Svalörtsvägen 3

448 36 Floda

stigake.lofgren@comhem.se

 

0768-016 068 

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 300 kr Domarersättning på 250kr och reseersättning tillkommer.

 

 

BANK: SPARBANKEN SJUHÄRAD AB

IBAN: SE 59 8000 0803 2500 4350 0594

BIC: SWEDSESS

 

SWISH: 123 693 62 31

 

Ordinarie drevprov

 

Hajomsprovet 1:

12/11-15/11 2019 senast anmälan den 30 oktober 2019

 

Hajomsprovet 2:

8/1-9/1 2020 anmälan senast 27/12 2019

 

 

Anmälan och information:

Gunilla Knez

Tallvägen 1

442 50 Ytterby

 

knez.gunilla@telia.com

0303-92360 el 0706-736700

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 300 kr Domarersättning på 250kr och reseersättning tillkommer.

          

Vid anmälan via mail...

Har ni inte fått svar efter 3 dagar var vänlig och anmäl igen!

Betalning görs till Västsvenska Taxklubbens Bg304-4443 för inbetalning av anmälningsavgift till Vsvtk´s drevprov.

 

För att underlätta kassörens arbete, ber vi er att vid inbetalning tydligt skriva vilket prov ni anmäler er till samt namn på hund och ägare.

Det är ofta flera aktiviteter samtidigt där anmälningsavgiften är densamma.

Kan kassören tydligt se vad anmälan gäller så går dennes arbete så mycket lättare.

OBS!!

Om hunden är chippmärkt skall ägaren ha med sig egen scanner / avläsare till provstart.