Uttagning till viltspår SM:

 

Bästa start hösten året före  och

Bästa start våren samma år som viltspår SM, dock senast 31 maj, om ej annat meddelas.

 

 

För att få representera VsvTK på viltspår SM gäller följande:

 

-Endast starter på VsvTK:s prov räknas, höst och vår.

-Medlem i Västsvenska Taxklubben och där varit medlem i minst ett år.

-Ägaren till hund skall vara bosatt i Sverige.