Statuter Korthårspriset     

Priset är skänkt av Västsvenska Taxklubben

 

Priset utdelas årligen vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte till årets bästa Korthårstax oavsett storlek.

Priset utdelas i 10 år med start 2014 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 10 år (2024) har flest inteckningar.

För att erövra priset för alltid skall samma hundägare ha minst 2 inteckningar med minst 3 olika hundar, har ej så skett efter 10 år skall priset fortsätta vandra tills kravet har uppfyllts.

Om två eller flera har lika många inteckningar, tillfaller priset den som har mest poäng totalt.

För att få tävla om priset måste man vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

 

Inteckning i priset ges till den tax vilken erhåller högst poängsumma under ett år enligt nedanstående poängberäkning.

Poäng får endast räknas från tävlingar arrangerade av Vsvtk.

 

Poäng får endast beräknas från en (bästa) tävling i varje tävlingsvariant.

 

Poäng och poängräkning  

 

 

    

 

Sessans Minnespris VP.     

 

Skänkt av Bill och Mari Sale´.

 

Priset utdelas årligen vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte till årets bästa Långhårstax oavsett storlek.

Priset utdelas i 10 år med start 2021 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 10 år (2031) har flest inteckningar.

 

För att erövra priset för alltid skall samma hundägare ha minst 2 inteckningar med minst 2 olika hundar, har ej så skett efter 10 år skall priset fortsätta vandra tills kravet har uppfyllts.

Om två eller flera har lika många inteckningar, tillfaller priset den som har mest poäng.

För att få tävla om priset måste man vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

Inteckning i priset ges till den tax vilken erhåller högst poängsumma under ett år enligt nedanstående poängberäkning.

Poäng får endast räknas från tävlingar arrangerade av Västsvenska taxklubben.

Poäng får endast beräknas från en (bästa) tävling i varje tävlingsvariant

 

 Poäng och poängräkning

 

 

 

Statuter Hårsås kennel VP    

 

Priset utdelas årligen vid Västsvenska Taxklubbens årsmöte till årets bästa Strävhårstax oavsett storlek.

 

Priset utdelas i 10 år med start 2019 och tillfaller för alltid den hundägare som efter 10 år (2029) har flest inteckningar.

 

För att erövra priset för alltid skall samma hundägare ha minst 2 inteckningar med minst 2 olika hundar, har ej så skett efter 10 år skall priset fortsätta vandra tills kravet har uppfyllts.

 

Om två eller flera har lika många inteckningar, tillfaller priset den som har mest poäng.

För att få tävla om priset måste man vara medlem i Västsvenska Taxklubben.

Inteckning i priset ges till den tax vilken erhåller högst poängsumma under ett år enligt nedanstående poängberäkning.

 

Poäng får endast räknas från tävlingar arrangerade av Vsvtk.

Poäng får endast beräknas från en (bästa) tävling i varje tävlingsvariant.

 

 

Poäng och poängräkning            

 

Utställning                         Tilläggspoäng

 

Exc junkl 6p                               Cert 2p

 

Exc ukl 8p                                  Ck 2p

 

Exc ökl 8p                                  

 

Exc jkl 8p                                  Bir 2p

 

Exc Chkl 8p                               Bim 1p

 

Drevprov                         Tilläggspoäng

 

1:a 8p                              

 

2:a 5p                                    

 

3:a 2p                                    

 

Grytprov                         Tilläggspoäng

 

Gk.grytjaktprov 8p                Hp 2p

 

Gk.grytanlagsprov 5p

 

Gk.karaktärsprov 2p

 

Viltspårprov                   

 

1:a öppen klass 8p                 

 

2:a öppen klass 5p

 

3:a öppen klass 2p

 

Godkänt anlagsklass 2p

 

Svenskt championat under året ger 2 tilläggspoäng. Vid lika poäng skall yngsta hund tilldelas priset.