ORDINARIE DREVPROV 9-10 NOV 2016 VÄSTSVENSKA TAXKLUBBEN

 

Nu så är Ordinarie drevprov i Hajom genomfört. Det har varit lite tufft för hundarna för det har varit frost och lite ”puder”

 

med snö. Det är 12 hundar som startat.

Provets bästa hund blev Kustfyrens Fixa ägare Bo Sagvall, Torslanda.

 

Ordinarie Drevprovs VP utdelas på årsmötet den 5 mars 2017.

 

Drevprovskommittén