Uttagningsregler för Drev-SM

 

Varje hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Provsäsongen är 1/10-31/1.

Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK.

Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas.

Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.

 

HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning.

Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.