KOMMITTÉER

 

Utställningskommitté

Gunilla Knez, Helena Knez, Lise-Lotte Gustafsson, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson och Evelina Nyrell

 

Drevprovskommitté

Stig Lövgren, Lise-Lotte Gustafsson, Sven-Erik Ferm och Peo Langvik

 

 

Viltspårskommitté

Inger Toompea, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson, Stig Lövgren och Evelina Nyrell

 

 

Valberedning

Ulf Carlsson, Sammankallande, 0705-647411 el e-post, ulf.carlsson@live.se

Björn Schubert

Tina Sjövall