KOMMITTÉER

 

Utställningskommitté

Gunilla Knez, Helena Knez, Lise-Lotte Gustafsson, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson och 

 

Drevprovskommitté

Stig Lövgren, Jörgen Berg, Gunnar Furvik, Claes Nyrell

  

Viltspårskommitté

Inger Toompea, Sven-Erik Ferm, Anetthe Nilsson, Evelina Nyrell, Ulf Carlsson

 

 

Valberedning

Tina Sjövall Sammankallande, Vicktoria Flygare, Michael Karlsson