Drevprov 

                  

DREVPROV

Från den 1 januari 2017 gäller att man måste ha en ORDINARIE drev etta för att bli jakt CH.

Gå in på Svenska Taxklubbens hemsida under dokument så finns där dokument att läsa om vad som gäller.

 

Drevprovskommittéen

 

Vi vill bara uppmärksamma att man kan kvalicera sin hund till Drev Sm under hela provsäsongen, som är 1/10-31/1.   

 

Efterlysning

Om det finns någon av vår medlemmar som är intresserade att utbilda sig till viltspårsdomare eller drevprovsdomare. Så kan ni ta kontakt med respektive kommité.

Ni behövs!!

Särskilt drevprov

 

1/10-31/12 2018

OBS!! Anmälan 7 dagar före start dock sista anmälningsdag är 10 december 2018

 

Särskilt drevprov 2019:

1/1-31/1 2018 anmälan 7 dagar före start dock senast 10 januari 2019

 

 

Anmälan skickas till: 

Stig Löfgren

Svalörtsvägen 3

448 36 Floda

stigake.lofgren@comhem.se

 

0768-016 068 

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank 300 kr Domarersättning på 250kr och reseersättning tillkommer.

 

 

BANK: SPARBANKEN SJUHÄRAD AB

IBAN: SE 59 8000 0803 2500 4350 0594

BIC: SWEDSESS

 

 

Ordinarie drevprov

 

Hajomsprovet 1:

13/11-16/11 2018 senast anmälan den 30 oktober 2018

 

Hajomsprovet 2:

9/1-10/1 2019 anmälan senast 27/12 2018

 

 

Anmälan och information:

Stig Löfgren

Svalörtsvägen 3

448 36 Floda

stigake.lofgren@comhem.se

 

0768-016 068

 

 

 

 

 

Anmälningsavgift sätts in på Bg 304-4443 Swedbank: 300kr. Domarersättning på 250 kr och reseersättning tillkommer.

          

 

Vid anmälan via mail...

Har ni inte fått svar efter 3 dagar var vänlig och anmäl igen!

Betalning görs till Västsvenska Taxklubbens plusgiro 521255-0 för inbetalning av anmälningsavgift till Vsvtk´s drevprov.

 

För att underlätta kassörens arbete, ber vi er att vid inbetalning tydligt skriva vilket

prov ni anmäler er till samt namn på hund och ägare.

Det är ofta flera aktiviteter samtidigt där anmälningsavgiften är densamma. Kan

kassören tydligt se vad anmälan gäller så går dennes arbete så mycket lättare.

OBS!!

Om hunden är chippmärkt skall ägaren ha med sig egen scanner / avläsare till provstart.